Kaos på veiene

Snøfall i bergensområdet skaper problemer i trafikken flere steder.