Mulig brannfarlig utslipp på Haakonsvern

Brannvesenet melder om lekkasje av parafin