- Tappet bankkort for nesten 90.000 kroner på syv timer

Med et stjålet bankkort skal den unge kvinnen ha svidd av 88.000 kroner i butikker, kiosker og minibanker. Alt i løpet av noen timer.