• LIKEVERDIG TILBUD: Kristian Gromholt og Anne Bjørke er svært misfornøyd med at Mjølkeråen skole ikke har presentert et likeverdig tilbud for de elevene som ikke ønsker å delta på skolens julegudstjeneste. - Når man heller ikke på forhånd blir informert om hva dette tilbudet er, blir det vanskelig å vurdere om det er likeverdig, sier Bjørke. FOTO: Rune Sævig

Vil ha likeverdig tilbud til skolegudstjenester