I midten av september i år måtte den nye eieren av Ladegårdsgaten 64-76, Finn Greve-Isdahl jr, si opp kontraktene med 15 leieboere.

Kommunen truet med store bøter dersom huseieren ikke kunne dokumentere at bygningen er trygg å bo i. Men nå skal den dokumentasjonen være på plass.

— Vi har lagt frem byggfaglig okumentasjon som sier at huset er beboelig. Det er svært gledelig at Bergen kommune nå har tatt dette til etterretning, og dermed avsluttet tilsynssak. På vegne av meg selv og beboerne er jeg også takknemlig for at byggesaksavdelingen har valgt å prioritere denne saken, sier huseier Finn Greve-Isdahl jr og legger til:- Nå blir det en fin jul for alle de 15 beboerne som skulle ha flyttet ut innen 31 desember.

- Alle kan bli boende

Ifølge Greve-Isdahl jr betyr altså dette at alle kan bli boende i bygården. 29. november sendte han et brev til alle beboerne og informerte dem om dette.

— Utfallet er svært gledelig og gjør at julen begynner litt tidligere enn normalt i år. Jeg er både lettet og glad over at bosituasjonen nå er avklart for alle det gjelder, og at kommunen har støttet seg på de vurderinger som er gjort. Riktig god jul og godt nyttår. Og tusen takk for moralsk støtte i en tid som har vært tøff for oss alle, skriver han i brevet.

Greve-Isdahl jr. kjøpte eiendommen for 48 millioner kroner, fem år etter at beboere i 15 leiligheter i ble anbefalt å flytte ut på grunn av ­rasfare. Målet hans var å rehabilitere gården og leie ut leilighetene. Så langt er 15 leiligheter leid ut.— Konstruksjonsteknikk AS har vurdert bygget som trygt å bo i. I tillegg vil vi også se på hva vi kan gjøre for å avstive det utsatte hjørnet ytterligere, blant annet med påler. Men først og fremst unner jeg beboerne en god juleferie, og så vil vi vurdere ulike vedlikeholdstiltak utover våren.

- Har gått god for sikkerheten

Byggesakssjef i Bergen kommune, Petter Wiberg, bekrefter at Finn Greve-Isdahl jr har engasjert sakkyndige som går god for sikkerheten til bygningen.

— Saken er avsluttet som tilsynssak fordi det er kommet inn en rapport fra Konstruksjonsteknikk AS hvor det fremgår at bygget er sikkert i bruk. På bakgrunn av den nye rapporten finner ikke bygningsmyndigheten grunnlag for å opprettholde varselet om pålegg om opphør av bruk, skriver han i en e-post.

I kommunens varsel om pålegg om opphør av bruk ble det åpnet for at det kunne sendes inn dokumentasjon på at konstruksjonssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt. Slik dokumentasjon er nå innsendt ,og vilkåret i varselet er oppfylt.

Eier vil sende inn søknad om utbedring av bygget. Søknaden behandles på vanlig måte.