- Stenginga er rein djevelskap frå Arbeidstilsynet si side, og dei skal få kraftig igjen

I august var arbeidstilsynet på tilsyn hjå båtprodusenten i Austrheim og kom med ei rekkje pålegg. No har eigaren fått stoppordre.