• rune.jpg FOTO: RUNE BERENTSEN

Trafikkulykke i Drotningsvik

En bil har kjørt inn i midtrabatten på riksvei 555.