• FRUSTRERT: Lege og tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen i Hordaland, Gunnar Ramstad, opplever at pasienter med lettere psykiske lidelser ikke får behandling. - Det oppleves som svært tungt, sier Ramstad. FOTO: Rune Sævig

Pasienter som ønsker psykisk hjelp avvises

Over halvparten av Bergens fastleger har opplevd å få avvist sine henvisninger av pasienter til psykisk hjelp. - Vi er frustrerte over situasjonen, sier lege og tillitsvalgt Gunnar Ramstad.