• FOREBYGGENDE: Gro Mangerøy, Bjørn Elvsaas og Anne-Birgitte Friele tror den nye natteravnordningen vil hindre at det kommer negativ aktivitet rundt bybanestrekningen til Lagunen. Foreldre ved fem skoler i Fana har slått seg sammen til en natteravngruppe på hele 1000 personer som skal gå i området.

Frykter mer narko med Bybanen

Foreldre i Fana setter inn 1000 natteravner for å hindre mer bruk og salg av narkotika når Bybanen kommer til Lagunen.