Ulykke på E39

Bil i fjellveggen på E39 ved Eikangervåg.