Jente (7) bitt av hund

Hundeeieren forlot stedet.