Vedgår problem - stengjer anlegget

Nordfjord Miljøverk (NoMil) har avgjort å stengje mottaksanlegget på Nybø.