• (1/6)
    KONDEMNERT: Etter hjortekollisjonen på Årskog i Fitjar kunne alle tre ungdommane i bilen krypa uskadde ut av vraket. Men hjorten og kalven måtte bøta med livet. FOTO: PRIVAT

Krasjlanda etter møte med hjort

Idar Mjønes (23) fekk knust bilen sin etter kollisjon med hjort. Stadig fleire opplever viltpåkøyrsler.