• DEBATT OM FATTIGBARNA: Fra venstre: Tina Åsgård (SV), Jorger Dahl (LO), Liv Røssland (Frp) og Trygve Birkeland (Frp). FOTO: EIRIK BREKKE

- Uverdig situasjon for bergenske barn

4000 bergenske barn vokser opp i fattigdom. Hva gjør politikerne?