• LETER ETTER DØD FISK: Steinar Kålås leter etter årsaken til fiskedøden på strekningen i det nye elveløpet langs Dalavegen, mellom kulverten og broen over til IKEA, FOTO: RÅDGIVENDE BIOLOGER AS

- Fiskedød skyldes ikke utslipp