- Alle sloss med alle

Politiet ga opp å finne ut hvorfor.