• PÅ FEIL SIDE: Hadde Arne Magne Håvardstun trillet barnevognen på korrekt side av Hamrevegen, ville fjellknausen til høyre på bildet gjort ham usynlig for møtende bilister. - Veien er veldig stygg og bør utbedres sier han. FOTO: TOR HØVIK

Vi har landets verste fylkesveier

60 prosent av fylkesveiene på Vestlandet får karakteren dårlig eller svært dårlig. Det merker beboerne langs Hamrevegen godt.