Ny kostnadssprekk for Hordfast

Prislappen er nå 43 milliarder kroner.

Publisert Publisert

DYR BRO: Slik ser et av forslagene til bro fra Røtinga i Os ut. Foto: STATENS VEGVESEN

Den anbefalte løsningen for bro over Bjørnafjorden, med tunnelløsning på Stord, vil koste 43 milliarder kroner.

Det er det nyeste anslaget fra Statens vegvesen, viser en rapport som Samferdselsdepartementet fredag frigjorde etter innsynsbegjæringer fra BT og NRK.

Rapporten var først holdt hemmelig, men fredag ettermiddag valgte departementet likevel å frigjøre innholdet.

Slår Hordfast:

Les også

E16 er klart viktigst for bergenserne

Fra 19 til 43 milliarder

I rapporten heter det:

«Etter vurdering av kostnader og konsekvensar tilrår Statens vegvesen utbygging av alternativ B for E39 Stord — Os, Ådland – Svegatjørn med tunnelløysing på Os (vestre linje). Ei full utbygging med K7 endeforankra flytebru over Bjørnafjorden, er kostnadsrekna til 43 mrd.kr.»

Hittil har kostnadene for den samme strekningen vært prissatt til 39 milliarder kroner. Da vedtaket om å bygge bro ble gjort i 2013, var prisen 19,5 milliarder kroner.

Veivesenet forklarer kostnadsveksten med prisvekst, økt moms, som utgjorde 3-4 milliarder kroner, og større kostnader som følge ny dimensjonering for veibredde og linjeføring som følge av kravet om at veien skal bygges for en toppfart på 110 kilometer i timen.

Slik vil de ha traseen

Statens vegvesen anbefaler altså alternativ B, som går fra Røtinga i Os til Reksteren i Tysnes, deretter over Reksteren og til Drange. Kryssingen av Langenuen skal ved dette alternativet skje midtveis, mellom Nese og Raunholmen.

De andre tre alternativene er prissatt til mellom 43,1 og 49,9 milliarder kroner i anleggskostnader.

MANGE MULIGHETER: Statens vegvesen anbefaler den grønne traseen, alternativ B. Foto: Statens vegvesen

Veivesenet anbefaler også å bygge en såkalt endeforankret flytebro over Bjørnafjorden. Kostnadene for broen alene er anslått til 14,4 milliarder kroner, som er en økning på 5,5 milliarder siden 2012.

Løsningen med overgang fra bro på Røtinga til senketunnel og fjelltunnel fra Søre Øyane til Moberg er prissatt til 4,3 milliarder kroner. Det er litt mindre enn en dagløsning med broer mellom øyene vil koste.

Stord-ordfører:

Les også

Vil bytte ut gigantbro med ferge

Slik kan de kutte

Til sist i dokumentet viser Statens vegvesen hvilke muligheter som finnes for å kutte. Da pekes det på at det er mulig å spare inn på å redusere fartsgrensen fra 110 km/t.

Med redusert veibredde fra 23 til 20 meter, kan det spares inn om lag 4 milliarder kroner, men veivesenet mener det er mer realistisk med en innsparing på rundt en milliard.

Etaten mener også at det går an å redusere dimensjonene på broen noe, samt redusere kostnadene i overgangen fra senketunnel til fast fjelltunnel på Os-siden.

Å redusere antall kryss kan også være aktuelt, eventuelt vente med å bygge ut veien langs hele Stord.

Veivesenet skriver at det allerede ligger til grunn en «minimalisering av tiltak i forhold til regelverk om støy, luft og naturmangfold».

Tar prisen med ro

«Som allerede påpekt, vil Samferdselsdepartementet foreta en vurdering av Statens vegvesens forslag så snart som mulig over ferien. Departementet har ikke grunnlag for å kunne uttale seg nærmere om innholdet i anbefalingen til Vegvesenet nå.» skriver kommunikasjonssjef Susanne Stephensen i en e-post til BT.

— Nå har man anbefalt den løsningen vi har jobbet for, med senketunnel. Her har vi fått gjennomslag i Os, og det er en stor seier, mener Gustav Bahus (Frp), som sitter i fylkeskommunens samferdselsutvalg.

Han tar regningen på 43 milliarder kroner med stor ro.

— Det høres ut som en sinnsykt stort tall, men husk det gjelder også alle veier og tunneler mellom Ådland i Stord og Moberg i Os. Skal vi bygge Vestlandet, så koster det penger, sier Bahus.

Krig om E39:

Publisert