Flere slakker av forbi fotoboksene

Fotobokser langs veiene sjekker farten til stadig flere biler. Likevel ender færre som fotgjengere.