Tøffe damer i 17 minus

I et nyhogget hull i Nordåsen ligger Kristin Skjold Quamme og teller langsomt, uten antydning til panikk i stemmen.