• (1/2)
    PÅ BARNEKLINIKKEN: Brannvesenet rykker ut til Barneklinikken onsdag formiddag. Det er meldt om røyk på Barneklinikken. FOTO: ØRJAN DEISZ

Brannutrykning til Barneklinikken

Brannvesenet rykket ut til Haukeland universitetssjukehus etter melding om røykutvikling på Barneklinikken.