• KØ: Køene vil trolig hope seg opp langs Sotra-veien når det skal bygges kollektivfelt langs veien. - Sørg for omkjøringsveier, sier Venstre-politiker Julie Andersland. FOTO: Silje Robinson

- Bussene må frem i Bergen Vest