Reddet fra forlis

Tre mann plukket opp av redningsskøyten etter at seilskøyten deres gikk ned i Bremanger.