• (1/2)
    UT PÅ TUR: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er vertskap for Nordisk ministerråd i helse- og sosialsektoren, som har sitt årlege møte på Solstrand i år. I dag tidleg inviterte ho både ministrar og Tjukkasgjengen på tur. TIl venstre Agathe Børretzen. FOTO: ODD MEHUS

Ut på tjukkastur

Agathe Børretzen frå Tjukkasgjengen tok med eit brev til helseministeren.