Kastet ut kriminelle

53 straffedømte utlendinger var registrert med til sammen 576 saker.