• HOVEDBILDE: SKADET: Golfkrig-veteran Tom Steinsgard la seg selv inn på Lier psykiatriske sykehus i fjor vår.

«Jeg ble sjokkert første gang jeg så det. Tom sto der med håndsag på operasjonssalen.»

Det var kokk Tom skulle bli. — Det var ikke min jobb å være med på å skjære i mennesker, sier golfkrigsveteranen.