Er dette drømmetraseen?

Denne veien skal løse konflikten mellom gående og syklende.