Nå kan du ta miljømerket!

Spørsmålet er: Hvor langt kommer du?