Bråbremset for hjort, ble påkjørt

Tre trafikkulykker på kort tid.