• SLIK BLIR DET: På Kvamskogen er mange av mastene til kraftlinjene Simadal – Samnanger allerede satt opp. Bildet viser to av de nye 40 meter høye mastene som skal gå i dobbel trasé over Kvamskogen. Til høyre er den gamle traseen som er i området fra før. FOTO: RUNE SÆVIG

Hardanger kan bli nytt Alta

Aksjonistene planlegger teltleir midt i mastetraseen i Hardanger.