Trafikkulykke i Nygårdstunnelen

Bil og lastebil i kollisjon. To sendt til sykehus.