• KUNDE VART SJUK: Lista over manglar ved dette kebabutsalet var omfattande etter at Mattilsynet aksjonerte. No lovar drivaren å ordne opp innanfor fristen. FOTO: EIRIK BREKKE

Mattilsynet slo til mot kebabsjappe

Mattilsynet fekk uromelding og aksjonerte mot Bergen Kebab i Christian Michelsens gate. Og fann bakteriar, sviktande rutinar og ein varm kjøledisk.