Innbrudd i Nansensenteret

To morgenfugler stjal og løp.