- Med Høyre må du ta selvangivelsen med til legen

Egenandeler og fritt behandlingsvalg dominerte helsedebatten.

Publisert Publisert

- RETTFERDIG: Dagens frikortordning er ubyråkratisk og rettferdig, mener helseminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Marita Aarekol

Da stortingspartiene møttes til den første store helsedebatten i valgkampen i ettermiddag, var det ikke uventet uenigheten mellom helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helsepoltisk talsmann i Høyre, Bent Høie, som fikk mest tid.

Frp-støtte til Gahr Støre

Et av punktene Gahr Støre gikk til angrep på Høyre for, var Høies utspill i Aftenposten om at pasienter med uprioriterte diagnoser og god økonomi burde belage seg på høyere egenandeler i fremtiden.

— Det er en ærlig diskusjon som vi må ta. I dag blir uprioriterte pasienter stående i en uendelig kø. Med større egenandeler for disse, ville vi hatt råd til å ta unna køen raskere, uten at det går ut over de med alvorligere diagnoser, forsvarte Høie seg.

Les også

- Dette er en person jeg ikke vil bruke tid på

I dag er egenandelen på 2040 kroner i året, uavhengig av diagnose.— Nå vil Høyre at man skal ha med selvangivelsen til legen, for å avgjøre om man skal betale den eller en annen sats, harselerte helseministeren.

Han mener at dagens frikortordning er ubyråkratisk og rettferdig.

På dette punktet fikk Gahr Støre støtte av Frp-leder Siv Jensen.

— Det er helt uaktuelt for Frp å bidra til økte egenandeler. Vi mener det er usosialt.

— Betyr det at dere ikke sitter i en regjering som øker egenandelene? spurte debattleder Oddvar Stenstrøm.

— Det kommer ikke til å skje. Vi stanset det i Stortinget under Bondevik-regjeringen, og vi skal stanse det nå, svarte Jensen.

- Pasienter som brød

Høyre har også foreslått en reform som vil gi alle pasienter rett til selv å velge om de skal få behandling av private eller offentlig tilbud. Staten vil være forpliktet til å betale uansett.

— Når vi i dag har en ordning der pasienter har rett til behandling, så er det meningsløst at vi da stiller de i endeløse køer, når det er ledig kapasitet i det private helsevesenet, forklarte Høie.

Les også

Kunsten å angripe seg sjølv

Det er en ordning Gahr Støre advarer kraftig mot.— Høyre og Frp ser på pasienter som kunder og hyller konkurranse. Som om pasientbehandling er det samme som å kjøpe brød i butikken, sa helseministeren, som gjentok sitt utsagn fra Aps landsmøte, da han kalte dette Maggie Thatcher-politikk.

— Dette viser de ideologiske forskjellene mellom høyre- og venstresiden, sa han.

Han fikk støtte fra SV-leder Audun Lysbakken, som viste til at Frp i sitt program skriver at "produksjon av helsetjenester skiller seg ikke mye fra annen tjenesteproduksjon".

— Frislippet vil gi nye måter å prioritere pasienter på. Det er en urettferdig ordning, som vil bety at de pasientene som lønner seg kommer først i køen, ikke de som har størst behov, hevdet Lysbakken.

Siv: - Ikke ideologi

Siv Jensen avviste dette forsøket på å dra ideologiske skillelinjer mellom blokkene.

— Dette er ikke en ideologidebatt. Det er en debatt om hvilke løsninger som er best. Denne regjeringen har skapt lengre helsekøer, og å la folk stå i kø er det dyreste og dummeste vi kan gjøre, sa hun.

Gahr Støre er uenig med virkelighetsbeskrivelsen hennes, og pekte på at det aldri er behandlet flere pasienter i det offentlige helsevesenet enn nå.

— Så lenge vi har et helsetilbud som er tilnærmet gratis, vil det oppstå køer. Det viktige er at vi sørger for at de med alvorlige diagnoser ikke må stå i de køene. Vi andre kan tåle å vente litt, sa han.

Koster 2-3 milliarder

Direktør i Aleris, Grethe Aasved, fortalte at de fleste av hennes pasienter betaler for behandlingen av egen lomme. Det offentlige har strenge kvoter på tilbudene de kjøper fra de private.

— Det viser at privattilbudene i dag er forbeholdt dem med god økonomi. Vi i Høyre vil gjøre dem tilgjengelig for alle, sa Høie.

Under press fra debattleder Oddvar Stenstrøm om at Høyre ikke vet hva reformen vil koste, antydet Høie at kostnaden kunne beløpe seg til 2-3 milliarder kroner i året.

— Det er ikke en pris som skremmer meg. Dette er noe vi vil prioritere, sa han.

Det ble mye snakk om penger og finansiering i helsedebatten, noe som fikk Jonas Gahr Støre til å bemerke:

— I slike debatter minner Siv Jensen om en skiskytter som går uten gevær. Det er klart at det er lettere i løypen. Og når man kan slå hull på handlingsregelen så er det også lettere å dele ut milliarder.

UENIG: Med større egenandeler for uprioriterte pasienter, kan køen forsvinne raskere, mener Bent Høie (H). Foto: Marita Aarekol

Publisert