• VANSKELIG: - Jeg ser hvor vanskelig det er for barna å vokse opp i Norge, for så å bli sendt til det som kanskje for dem er et fremmed land. Likevel er det i nesten alle tilfeller barns beste å være sammen med foreldrene – selv om det ikke blir i Norge, skriver Faremo.

- Jeg ser hvor vanskelig det er

Hvordan kan man unngå å straffe asylbarn for foreldrenes feilaktige valg? spør Jasmin Tunc (18).