• (1/5)
    TRO: Oasen staser på de unge. Mange av ungdommene her har menigheten som sitt andre hjem. Silje Maria Bakkevold(18) FOTO: MARITA AAREKOL

Løvebrøl for Jesus