- Det var mange varsellamper

Bekjent av 23-åringen er frustrert over at ingen tok situasjonen hans på alvor.