• BETINGET FENGSEL: Aktor Eli Valheim (til h.) krevde åtte måneder betinget fengsel for den mishandlingstiltalte mammaen. Nå er moren frifunnet for andre gang. Her sammen med etterforsker Sigrid Sverdrup og bistandsadvokat Einar Råen.FOTO: ØRJAN TORHEIM

Mor frikjent for andre gang

Moren ble beskyldt for vanskjøtsel av sin sønn. Nå vurderer hun erstatningskrav etter å ha blitt frifunnet.