- Jobber hardt for å ordne opp

Bufetat har stoppet inntak av nye ungdommer ved Bergen ungdomssenter.