• MENNESKE OG MASKIN: Legene på sykehuset får de underligste navn når talegjenkjennings-programmet skal tolke dem. FOTO: HELGE SUNDE (ARKIV)

«Ja visst, doktor Hengebryst»

Heretter skal legene på Haukeland snakke til en datamaskin og ikke en diktafon. Det går iblant riktig galt.