Det sier hun til bt.no før landsmøtet starter opp søndagen.

— Det virker som om det er et flertall for forbud mot tigging. Men debatten i dag vil nok avgjøre dette, sier Solberg.

Resolusjonskomiteen jobbet til sent på lørdag med å fremme et forslag som landsmøtedelegatene skal stemme over i dag. Det splittet komiteen nesten på tvers.

Foreslår endring

Fire av ti medlemmer tok dissens. Bakgrunnen er tredje punket i forslaget. Her står det følgende:

  • Gjeninnføre forbudet mot tigging. De fire fremmer heller følgende forslag som erstatning for det punktet:
  • Gi kommunene mulighet til å innføre melde- og registreringsplikt for tigging. I forslaget legges det også opp til at man skal bekjempe kriminalitet gjennom økte politiressurser, og at gjeldende regelverk skal håndheves strengt for å hindre innreise til Norge for personer uten grunnlag for opphold.

Avgjøres senere

Forslaget om tiggerforbud er et av de mest kontroversielle temaene på landsmøtet, og flere prøvde å hindre at man i det hele tatt skulle debattere saken. Det nådde ikke gjennom, og Høyre kan ende opp med å lansere en ny lovendring. I forslaget skriver resolusjonskomiteen blant annet.

«Ifølge Europol kan organiserte tiggergrupper også knyttes til menneskehandel. Svake grupper, blant andre barn, utnyttes bevisst til tigging. Politiets tilbakemeldinger tyder på at omfanget er betydelig.»

En rekke Høyre-politikere har de siste dagene vært svært kritiske til at Høyre sin løsning på dette problemet, skal være å utvise tiggerne.

Hva tenker du om Høyre-forslaget om tigge-forbud?