- Kan bli like stort som lakseoppdrett

Samtale med Aleksander Handå, som er forskingsleiar i SINTEF, Fiskeri og havbruk AS, om tare.