• LEVER I HÅPET: To av dei sakna etter gisseldramaet i Algerie, er opphavleg frå Austrheim. - Så lenge vi ikkje har fått stadfesta at dei sakna er omkomne, lever vi i håpet om at dei kjem heim igjen, seier ordførar Per Lerøy i Austrheim. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Austrheim lever i håpet

Austrheim har ikkje gitt opp håpet om at to sakna sambygdingar skal kome heim frå Algerie i live.