• MØTTE ALDRI: 1. oktober var det 183 elever i Norge som fortsatt ikke hadde møtt til skolestart og hadde ulovlig fravær. - Bekymringsfullt, sier Utdanningsdirektoratet. FOTO: TOM A. KOLSTAD

183 barn i Norge møtte ikke til skolestart i år

17 av dem bor i Hordaland. - Vi vet lite om disse barna, sier Utdanningsdirektoratet.