- Det er Monica Mæland selv som setter Bergensprogrammet i fare

Aps Geir Steinar Dale svarer på byrådslederens kritikk.