Drapstruga dama under avhøyr

Avhøyrsleiaren fekk høyre drapstruslane på direkten