Flere grove tyveri fra biler

Politiet fikk flere meldinger om grove tyverier fra biler lørdag.