Slipper å sone for trusselbrev

Mannen som spredte brannstifterfrykt i Skivebakken, slipper fengselsopphold.