Vil ha flere tiltak for barnefamiliene

Kjersti Toppe (Sp) mener regjeringens tiltak mot fattigdom ikke er gode nok.