• FORBYTTET: Det var dette Anfinn Aasen fikk av urmakeren for 30 år siden, men som han ikke skulle fått. Det tilhører noen andre. FOTO: ØIVIND ASK

Lommeuret som ble vekk

Er det noen som kjenner dette lommeuret, kan kanskje en 30 år gammel urgåte bli løst.